بازدید دکتر اسدزاده از شرکت صنایع چوب خزر کاسپین | تاسیکو

بازدید دکتر اسدزاده از شرکت صنایع چوب خزر کاسپین

پشتکار و انضباط دو ویژگی مهم صنعتِ موفق است.

به گزارش روابط عمومی گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین(تاسیکو) دکتر اسدزاده سرپرست تاسیکو در معیت معاون و مدیران این گروه ضمن حضور در شرکت خزر کاسپین از واحدهای مختلف این مرکز تولیدی بازدید نمود.

سرپرست تاسیکو با تقدیر از پشتکار و نظم و انضباط در شرکت خزر کاسپین گفت:

با افزایش شتاب تغییرات در کسب و کار، باید رویکرد فعالانه تری در پیشبرد اهداف استراتژیک سازمان وجود داشته باشد و به نحو اثربخش تری پاسخگوی نیاز بازار و خواستههای مشتریان باشیم.

وی افزود : برای موفقیت در این صنعت، شرکتهای مجموعه تاسیکو باید با توانمندسازی مدیران و کارکنان، ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت را سرلوحه کار خود قرار دهند.