اعضای هلدینگ

معرفی اعضای هلدینگ

هیأت مدیره و مدیران

هیأت مدیره به ترتیب حروف الفبا

null

عبدالله اسدزاده

سرپرست هلدینگ و عضو هیئت مدیره
null

مهدی محمدی

عضو هیأت مدیره

معاونین به ترتیب حروف الفبا

null

مجید عباسی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه
null

افشین سروش

معاون نظارت بر امور شرکت‌ها
null

معاون مالی و تامین منابع

مدیران به ترتیب حروف الفبا

null

حبیب هاشمی

سرپرست روابط عمومی
null

سعید رکنی

مدیر امور مجامع
null

سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات
null

امیر خسروی

مدیر حراست
null

امیر علی احمد پور

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
null

سرپرست حوزه مدیرعامل
null

محمدهادی مشایخی

مدیر نظارت بر تولید عملیات
null

قباد کوشکی

مدیر مالی
null

بهزاد کلهر

مدیر امور سرمایه‌گذاری و امکان‌سنجی طرح‌ها
null

عبدالله کلانتر

مدیر نظارت بر امور بازرگانی
null

جواد پروانه

مدیر حسابرسی داخلی
null

مدیرحقوقی