اعضای هلدینگ

معرفی اعضای هلدینگ

هیأت مدیره و مدیران

هیأت مدیره به ترتیب حروف الفبا

null

عبدالله اسدزاده

عضو هیئت مدیره
null

محمد کشانی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
null

عضو هیأت مدیره

معاونین به ترتیب حروف الفبا

null

مجید عباسی

معاون برنامه‌ریزی و توسعه
null

افشین سروش

معاون نظارت بر امور شرکت‌ها
null

معاون مالی و تامین منابع

مدیران به ترتیب حروف الفبا

null

مرتضی سلیمیان

سرپرست حوزه یمدیر عامل و روابط عمومی
null

محمدرضا ملازاده

سرپرست نظارت بر امور بازرگانی
null

امیر خسروی

مدیر حراست
null

امیر علی احمد پور

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی
null

سمیه اکبری

سرپرست نظارت بر طرح ها،پروژه ها و HSE
null

محمدهادی مشایخی

مدیر نظارت بر تولید عملیات
null

قباد کوشکی

مدیر مالی
null

بهزاد کلهر

مدیر امور سرمایه‌گذاری و امکان‌سنجی طرح‌ها
null

سعید برزگر

مدیرحقوقی
null

جواد پروانه

مدیر حسابرسی داخلی