بولتن گزارش فعالیت‌های محیط زیستی شرکت‌های تابعه تاسیکو در 8 ماهه 1401 منتشر شد | تاسیکو

بولتن گزارش فعالیت‌های محیط زیستی شرکت‌های تابعه تاسیکو در 8 ماهه 1401 منتشر شد

به گزارش واحد ارتباطات و برند تاسیکو بولتن گزارش فعالیت‌های محیط زیستی شرکت‌های تابعه تاسیکو در 8 ماهه 1401 منتشر شد.

بخشی از این گزارش به شرح زیر است:
محیط زیست، منشاء پیدایش همه موجودات کره زمین است و زیستگاه آنان. انسان به عنوان اشرف مخلوقات و تنها جاندار صاحب عقل و شعور در کره خاکی، اختیار حفظ یا تخریب محیط زیست را دارد. ازسویی دیگر، گسترش روزافزون زندگی شهری و ماشینی و تبعات خواسته یا ناخواسته آن، تهدیدی بسیار جدی برای زیستگاه به عنوان فصل مشترک انسان و حیوان و گیاه است. آلاینده هـــای صنعتی، چه آن چیزی که وارد جَو می شود و محافظ بیــــرونی ما یعنی لایـــه اُزن را می خراشد و چه آنچه به عنوان پسماند وارد چرخه آب و خاک می شود، تاثیرات بسیار مخرب بر محیط زیست وارد می نمایند. چه باید کرد؟! صنعت، تعطیل پذیر نیست. حیات نوع بشر به آن وابسته است. محیط زیست – که حیات بشر به آن نیز وابستگی دارد – زبان اعتراض و گلایه ندارد. گاهی مقابله به مثل می کند (تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین، خشکسالی، طوفان، سیل و …) گاهی هم خاموش، نظاره گر رفتار و تدبیر آدمی می ماند. بر ماست که بیشتر مراقبش باشیم. ما نیز در گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (تاسیکو) دغدغه محیط زیست داریم. از شعار خارج هستیم و در عمل به آن پایبندیم چه آنکه صنایع وابسته به این گروه به معنی کلمه دوستـــــدار محیط زیستنــــد. شرکت های چوکا و کـاوه، کاغذ بازیافتی تولیـــــد می کنند. درختی قطـــــع نمی شود بلکه ضایعات کارتن و مقوا از سطح شهرها جمع آوری شده، در فرایندی محیط زیست پسند، کاغذ بازیافتی تولید می شود. شرکت های لطیف و حریر هم از ضایعات کاغذی و کشاورزی، دستمال کاغذی بهداشتی تولید می کنند. شرکــت هـای مـا در تاسیـــکــو، ضـــمن حــفـظ درختـان، مــــواد اولیه تولیـــد خــود را از پســمـانــدهایــی تهــــیه می کــنند کــه می تواند برای طبیعت مخرب باشد. ممکن است در فرایند تولید، خراشی کوچک به محیط زیست وارد نماییم اما از آن سربلندیم که بسیار بیشتر از آن به محیط زیست خدمت می نماییم. بیاییم زیستگاهمان را پاکیزه و پایدار نگهداریم.

برای مشاهده کامل بولتن گزارش‌ بر روی عکس زیر کلیک نمایید.