همکاری مشترک هلدینگ سلولزی و بنیاد نخبگان استان گیلان | تاسیکو

همکاری مشترک هلدینگ سلولزی و بنیاد نخبگان استان گیلان

به گزارش روابط عمومی تاسیکو ، در راستای سیاست ها و برنامه های هلدینگ سلولزی جهت استفاده بهینه از ظرفیت علمی و عملی شرکت های دانش بنیان و نخبگان کشور به ویژه مراکزی که در محل استقرار واحدهای تابعه هلدینگ قرار دارند جلسه ای در روز یکشنبه مورخ ۱۱.۴.۱۴۰۲ در محل بنیاد نخبگان استان گیلان برگزار گردید .

در این جلسه که آقای دکتر نصرالهی مدیرعامل هلدینگ ، سروش معاون نظارت بر امور شرکت ها و خانم دکتر اکبری دبیر کمیته تحقیق و توسعه و طرح های دانش بنیان از هلدینگ سلولزی و آقای دکتر شیرینی رئیس بنیاد نخبگان و دکتر شریف زاده حضور داشتند ضمن بیان دیدگاه های طرفین در خصوص همکاری های مشترک ، نیازمندی های فناورانه هلدینگ و شرکت های تابعه جهت بررسی به بنیاد نخبگان گیلان تحویل گردید .

بر اساس توافقات حاصله مقرر شد مطالعات اولیه و شناخت وضعیت موجود و اقدامات صورت گرفته در قالب جلسات مشترک مورد بررسی قرار گیرد و مطابق اولویت بندی وارد فازهای اجرایی گردد .