نشست مدیرعامل تاسیکو با استاندار کرمانشاه | تاسیکو

نشست مدیرعامل تاسیکو با استاندار کرمانشاه

نصرالهی مدیرعامل گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین با استاندار کرمانشاه دیدار و گفتگو کرد.