مجمع عادی به طور فوق العاده شرکت صنایع چوب خزر کاسپین برگزار شد. | تاسیکو

مجمع عادی به طور فوق العاده شرکت صنایع چوب خزر کاسپین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی تاسیکو، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این شرکت در روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، با حضور ۷۶/۵ درصدی سهامداران برگزار شد.