دیدار مدیرعامل تاسیکو با سرپرست دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | تاسیکو

دیدار مدیرعامل تاسیکو با سرپرست دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش روابط عمومی گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین صبح امروز یکشنبه 1402/8/7 دکتر اسدزاده سرپرست تاسیکو با سرکار خانم صدیقه خوشه چین بهار سرپرست دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار و گفتگو کرد.

حمایت از تولیدات صنایع سلولزی و شرکتهای زیرمجموعه این گروه، مولدسازی دارایی ها و بررسی فعالیت آنها، همچنین احیای شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران(چوکا) و به فعلیت رساندن ظرفیت های این مجتمع عظیم صنعتی کشور در راستای حمایت از تولید و تحقق شعار سال از موضوعات مطروحه در این دیدار بود.