جلسه هم اندیشی روابط عمومی تاسیکو و شرکت های تابعه با حضور مدیرعامل هلدینگ سلولزی تاسیکو | تاسیکو

جلسه هم اندیشی روابط عمومی تاسیکو و شرکت های تابعه با حضور مدیرعامل هلدینگ سلولزی تاسیکو

به گزارش روابط عمومی هلدینگ سلولزی تاسیکو جلسه هماندیشی مدیران روابط عمومی این هلدینگ و شرکت های تابعه برگزار شد.

ابراهیم نصرالهی مدیرعامل و نایب رییس هیأت مدیره هلدینگ تاسیکو، حبیب هاشمی سرپرست مدیریت روابط عمومی تاسیکو و مدیران روابط عمومی شرکت های تابعه در این نشست که در سالن جلسات گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین (تاسیکو) برگزار شد، حضور داشتند.
نصرالهی ابتدا فرا رسیدن روز جهانی کار و کارگر را تبریک گفت و سپس به اهمیت جایگاه روابط عمومی ها در سازمان ها و دستگاه ها اشاره کرد و افزود: روابط عمومی می تواند نگرش یک جامعه به یک سازمان را شکل دهد و هدایت نماید چنانچه در سال گذشته توانستیم تصویری روشن از خود و شعار خود بعنوان یک هلدینگ دوستدار طبیعت در اذهان بر جا بگذاریم و امیدوارم در ادامه این مسیر و ارتقای آن کوشا باشیم.
هاشمی نیز به اهمیت حوزه روابط عمومی اشاره کرد و گفت: مدیران به واسطه ی روابط عمومی ها، باید ارتباط با سایر شرکت ها، مشتریان، رسانه ها و مردم را جزو اولویت های خود قرار دهند و عملکرد و خدمات خود را از این طریق ارایه نمایند.
در ادامه این جلسه مدیران روابط عمومی از شرکت های تابعه نیز به بیان مسائل مرتبط با این حوزه پرداخته و خواستار تداوم هم اندیشی برای ارتقای فعالیت روابط عمومی ها شدند.