جلسه سرپرست هلدینگ سلولزی با مدیران حراست شرکت های تابعه | تاسیکو

جلسه سرپرست هلدینگ سلولزی با مدیران حراست شرکت های تابعه

به گزارش روابط عمومی تاسیکو، در این دیدار که با حضور دكتر اسدزاده سرپرست هلدینگ سلولزی، زکی خانی مدیر حراست هلدینگ و مدیران حراست شرکت های تابعه برگزار گردید، اسدزاده ضمن تبریک ايام ماه ربیع الاول، بيان نمود بخش اعظم رسالت يك مجموعه هلدینگ متمركز بر حوزه نظارت بوده و از اين منظر همكاري و كمك اركان نظارتي و از جمله حراست ضروري مي باشد. وی چابکی حراست را در پيشبرد موضوعات، بسیار مهم دانسته و عنوان نمودند با چابکی و اقدام به موقع حراست در بسیاری از موارد از جمله در اهليت سنجي و ارائه گزارشات به موقع از بروز تخلفات جلوگیری می شود.
ايشان بر اهميت رويكرد پيشگيرانه در واحد حراست تاكيد كرده و اذعان نمودند ملاك واقعي در ارزيابي عملكرد واحد حراست بايستي جلوگيري از بروز مفاسد باشد نه كشف تخلفات بعد از وقوع.
سرپرست هلدینگ تاسیکو توصیه به مستند سازی دقيق وقايع نموده و تهيه گزارشات متقن و تحليلي جهت تصمیم گیری صحيح را از واحدهاي حراست خواستار شدند. ايشان همچنين به حفظ استقلال کاری و بي طرفي مدیران حراست تاکید نموده و ورود تخصصی حراست به مسائل سازماني را خواستار شدند.
در ادامه مدیران حراست شرکت های تابعه ضمن تبریک انتصاب اسدزاده به سرپرستی هلدینگ سلولزی ،به بیان مسائل و مشکلات شرکت های خود پرداختند.