دیدار صمیمانه سرپرست هلدینگ صنایع سلولزی با همکاران | تاسیکو

دیدار صمیمانه سرپرست هلدینگ صنایع سلولزی با همکاران

به گزارش روابط عمومی تاسیکو ، در این دیدار که در  دفتر سرپرست هلدینگ برگزار گردید،

ایشان راجع به افق های  روشن پیش روی هلدینگ سلولزی از پرسنل شرکت  خواستند تا با

تمام توان در این مسیر هراهی نمایند، سپس همکاران ضمن تبریک بابت انتصاب  ایشان

آرزوی موفقیت نمودند و نقطه نظرات خود را راجع به مسائل شزکت بیان نمودند.