برگزاری جلسات قرائت روزانه ی قرآن کریم در هلدینگ سلولزی | تاسیکو

برگزاری جلسات قرائت روزانه ی قرآن کریم در هلدینگ سلولزی

به گزارش روابط عمومی تاسیکو، جلسات قرائت قرآن کریم به همت پایگاه بسیج هلدینگ سلولزی تامین گستر نوین در ماه مبارک رمضان هر روز صبح در دفتر مدیر عامل هلدینگ سلولزی برگزار گردید.