بررسی سند تحول هلدینگ سلولزی با شستا | تاسیکو

بررسی سند تحول هلدینگ سلولزی با شستا

 

بررسی سند تحول هلدینگ سلولزی با شستا

به گزارش روابط عمومی گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین؛ صبح امروز با جضور نمایندگان شستا، تاپیکو و مدیران ارشد گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین سند تحول این هلدینک مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست ابراهیم نصراللهی مدیر عامل تاسیکو توضیحاتی کامل و جامع در خصوص هلدینگ و شرکت های تابعه بیان نموده . سپس در خصوص سند تحول و تدوین آن در 12 محور مشخص توضیحات کامل بیان شد.