با حضور اسدزاده جلسه تودیع و معارفه حسابرس داخلی هلدینگ صنایع سلولزی تامین گستر برگزار شد | تاسیکو

با حضور اسدزاده جلسه تودیع و معارفه حسابرس داخلی هلدینگ صنایع سلولزی تامین گستر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی تاسیکو،طی حکمی پروانه به عنوان حسابرس داخلی تاسیکو منصوب گردید،این مراسم در سالن کنفرانس هلدینگ صنایع سلولزی تامین گستر نوین با حضور اسد زاده سرپرست هلدینگ صنایع سلولزی و جمعی از معاونین این شرکت برگزار گردید.

در این نشست اسد زاده ضمن تقدیر و تشکر  از زحمات علیمردانی و خدمات صورت گرفته در سال های اخیر،با تاکید بر جایگاه مهم حسابرسی داخلی شرکت ها گفت : از دید مدیریت، مبنای حسابرسی داخلی، حفاظت از کلیه منابع و چگونگی مصارف آنها در راستای بهبود فضای کار است.اسدزاده در ادامه این نشست مدیریت جدید را به آقای پروانه تبریک گفت و افزود امید است با استعانت از پرودگار متعال و بهره مندی از تجربیات در انجام امور محوله و تحقق اهداف عالیه شرکت موفق و موید باشید.