بازدید معاون اداره محیط زیست استان مازندران از شرکت صنایع چوب خزر کاسپین | تاسیکو

بازدید معاون اداره محیط زیست استان مازندران از شرکت صنایع چوب خزر کاسپین

به گزارش روابط عمومی تاسیکو معاونت اداره محیط زیست استان مازندران از شرکت صنایع چوب خزر کاسپین بازدید کرد.مهندس محمودی؛ مدیر عامل این شرکت ضمن خیر مقدم و تسلیت فرارسیدن ماه محرم حسینی، از عملکرد، توانمندی و پتانسیل های شرکت و همچنین از سرمایه گذاری و هزینه های انجام شده برای داشتن یک صنعت سبز برتر گزارشی ارائه نمود.

مدیرعامل شرکت صنایع چوب خزر کاسپین در این دیدار بر اهمیت حفظ و صیانت از محیط زیست، فعالیت های انجام شده در این شرکت را تشریح کرد و تاکید نمود همکاری با ادارات و نهادهای شهرستان و استان در راستای مسئولیت های اجتماعی و در قالب حفظ محیط زیست از دغدغه های مدیران این شرکت می باشد و افزود اجرای فعالیت ها در راستای بهبود فرایند تولید و اجرای موفق پروژه حذف پساب ریفاینر و پروژه حذف غبار واحد ضایعات سوز مبین این موضوع می باشد؛ همچنین گام مهمی درجهت حذف گازهای آلاینده نیز برداشته شد و در حال حاضر در مرحله تست نهایی پایلوت می باشد و به زودی پروژه اصلی آغاز خواهد شد.

در این بازدید معاون اداره محیط زیست استان، رئیس اداره پسماند و رئیس محیط زیست شهرستان آمل  از شرکت چوب خزر کاسپین بر تعامل مثبت میان واحد های صنعتی و تولیدی و محیط زیست در این شهرستان تاکید شد.

معاون اداره محیط زیست استان ضمن بازدید از بخش های مختلف این کارخانه رعایت استانداردهای محیط زیستی توسط صنایع، واحد های تولیدی و خدماتی را امری ضروری دانست و بر رعایت این استاندارد ها تاکید کرد.