بازدید مدیرعامل تاسیکو از پروژه کاغذسازی بیستون | تاسیکو

بازدید مدیرعامل تاسیکو از پروژه کاغذسازی بیستون

بنا به گزارش روابط عمومی تاسیکو ، ابراهیم نصرالهی مدیرعامل گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین با حضور در استان کرمانشاه از روند پیشرفت پروژه کاغذسازی بیستون بازدید کرد.