بازدید محمدرضا باقری مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان و ابراهیم نصرالهی کوشکی مدیرعامل هلدینگ سلولزی شستا از صنایع شهرکهای صنعتی گرمسار و ایوانکی/ ۲۹ خرداد | تاسیکو

بازدید محمدرضا باقری مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان و ابراهیم نصرالهی کوشکی مدیرعامل هلدینگ سلولزی شستا از صنایع شهرکهای صنعتی گرمسار و ایوانکی/ ۲۹ خرداد

بازدید محمدرضا باقری مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان و ابراهیم نصرالهی کوشکی مدیرعامل هلدینگ سلولزی شستا از صنایع شهرکهای صنعتی گرمسار و ایوانکی/ ۲۹ خرداد ۱۴۰۲

🔸واحد پارسیان آذین کارتن

🔸واحد صنعت فیبر آریا

🔸 واحد پارس طومار ایوانکی

🔸واحد پوشش کاغذ البرز

🔸 واحد نوین فلوت پارسیان