بازدید عباسی معاون توسعه و برنامه ریزی تاسیکو به همراه علوی تبار معاون توسعه و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش | تاسیکو

بازدید عباسی معاون توسعه و برنامه ریزی تاسیکو به همراه علوی تبار معاون توسعه و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش

 

به گزارش روابط عمومی تاسیکو، دراین بازدید که روز شنبه 22 مرداد انجام شد،مجید عباسی معاون برنامه ریزی و توسعه هلدینگ سلولزی به همراه محمد علوی تبار معاون توسعه و پشتیبانی سازمان پزوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از بخش های مختلف شرکت محصولات کاغذی لطیف بازدید نمودند.