بازدید صاحب محمدی مشاور ارشد و دستیار مدیرعامل شستا و رمضانی مدیرهماهنگی و نظارت بر هلدینگ سلولزی شستا از گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین | تاسیکو

بازدید صاحب محمدی مشاور ارشد و دستیار مدیرعامل شستا و رمضانی مدیرهماهنگی و نظارت بر هلدینگ سلولزی شستا از گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین

به گزارش روابط عمومی تاسیکو، صبح امروز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۰/۲۵  عبدالعلی صاحب محمدی مشاور ارشد و دستیار مدیرعامل شستا و علیرضا رمضانی مدیر هماهنگی و نظارت هلدینگ سلولزی و بارز  شستا، ضمن حضور در تاسیکو با مدیرعامل و معاونین این گروه دیدار و گفتگو نمودند.

مشاور ارشد و دستیار مدیرعامل شستا در این دیدار گفت: چابکسازی و اصلاح ساختار و از همه مهمتر بهرهگیری از شرکتها و ظرفیتهای دانش بنیان باید در دستور کار قرارگیرد و با استفاده از ظرفیتهای دانش بنیان است که میتوانیم به بهرهوری برسیم.

وی افزود:  افزایش بهره وری، هم افزایی بین بنگاهی، اجرای دقیق نظام حاکمیت شرکتی، مولدسازی دارایی های راکد، افزایش شفافیت در عملکرد، توسعه صادرات و ارزآوری، چابک سازی و انعطاف پذیری بنگاه، توجه به اقتصاد دیجیتال و دانش بنیان، توانمند سازی سرمایه های انسانی و توجه ویژه به معیشت آن ها از شاخص های مهمی هستند که باید محوربرنامه ریزی و اقدام مدیران این مجموعه بزرگ اقتصادی باشد

همچنین اسدزاده مدیرعامل تاسیکو در بخشی از این دیدار با اشاره به فعال نمودن شرکتهای دارای ظرفیت در زیرمجموعه این هلدینگ گفت:
افزایش بهره وری شرکت های تابعه، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و افزایش بازدهی از دارایی ها و همچنین مولد سازی دارایی ها از اولویت های تاسیکو می باشد.

شایان ذکر است دراین دیدار مدیران عامل و هیئت مدیره شرکتها ی تابعه نیز حضور داشتند.