بازدید دکتر طالب ریاست هیت مدیره تاسیکو و نصرالهی مدیر عامل هلدینگ سلولزی از شرکت حریر خوزستان | تاسیکو

بازدید دکتر طالب ریاست هیت مدیره تاسیکو و نصرالهی مدیر عامل هلدینگ سلولزی از شرکت حریر خوزستان

 

به گزارش روابط عمومی تاسیکو،ریاست محترم هیئت مدیره تاسیکو و نصرالهی مدیر عامل هلدینگ سلولزی از شرکت حریر خوزستان بازدید کردند.نصرالهی مدیر عامل هلدینگ سلولزی با پرسنل غیور خریر خوزستان دیدار صمیمی داشته و به بسیاری از مشکلات ایشان رسیدگی کردن و از زحمات، تلاش  و کوشش پرسنل قدر دانی کرد.