اولین جلسه هماهنگی حضور در جشنواره صنعت سبز | تاسیکو

اولین جلسه هماهنگی حضور در جشنواره صنعت سبز

به گزارش روابط عمومی تاسیکو، اولین جلسه هماهنگی حضور در جشنواره صنعت سبز با حضور مدیرعامل گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین ( تاسیکو ) و جمعی از مدیران عامل شرکتها در محل سالن جلسات هلدینگ سلولزی برگزار شد.

در این جلسه ابروفراخ مدیرعامل هلدینگ سلولزی شستا با بیان اینکه یکی از راهبردها و وظایف اصلی گروه سلولزی در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی و حفظ محیط زیست، توجه به توسعه صنعت سبز می باشد، ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال جاری با برنامه ریزی مناسب جهت حضور در جشنواره صنعت سبز و اجرای کلیه الزامات مورد نظر به اهداف معین و مورد انتظار دست پیدا نماییم.  

در پایان جلسه مدیران عامل شرکتها با ارائه گزارشی، وضعیت فعلی کارخانه ها را از لحاظ زیست محیطی شرح و آمادگی خود را جهت اجرای برنامه های تعیین شده طبق زمان بندی مشخص اعلام نمودند.