انتصاب مجید عباسی به عنوان معاونت برنامه ریزی و توسعه | تاسیکو

انتصاب مجید عباسی به عنوان معاونت برنامه ریزی و توسعه

 

طبق گزارش روابط عمومی تاسیکو،طی حکمی از سوی ابراهیم نصرالهی مدیر عامل گروه سلولزی تامین گستر نوین،مجید عباسی به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه هلدینگ سلولزی منصوب شد.

 

در جلسه ای که روز شنبه در دفتر مدیر عامل گروه تاسیکو برگزار گردید.ابراهیم نصرالهی مدیر عامل گروه سلولزی با قدر دانی از زحمات و تلاشهای آقای سید احمد مرتضوی،طی حکمی سرپرستی معاونت برنامه ریزی و توسعه گروه سلولزی تامین گستر نوین را به آقای مجید عباسی ابلاغ کرد.