انتصاب سعید برزگر به عنوان مدیر حقوقی شرکت صنایع سلولزی تاسیکو | تاسیکو

انتصاب سعید برزگر به عنوان مدیر حقوقی شرکت صنایع سلولزی تاسیکو

به گزارش روابط عمومی تاسیکو،سعید برزگر طی جلسه ای با حضور مدیر عامل ، معاونین و جمعی از مدیران گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین به عنوان مدیر حقوقی این شرکت منصوب گردید.