انتصاب سرپرست شرکت حریر خوزستان طی حکمی از سوی سرپرست هلدینگ سلولزی | تاسیکو

انتصاب سرپرست شرکت حریر خوزستان طی حکمی از سوی سرپرست هلدینگ سلولزی

به گزارش روابط عمومی تاسیکو، دکتر عبدالله اسدزاده سرپرست هلدینگ صنایع سلولزی تامین گستر نوین طی حکمی ارسلان غمگین را به عنوان سرپرست شرکت حریر خوزستان منصوب کرد. این انتصاب با توجه به سوابق ارزنده آقای ارسلان غمگین در بخشهای مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از جمله ۴۲ ماه مدیرکلی تعاون استان خوزستان صورت گرفته است.