اجلاسیه ملی اندیشه ورزی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور با حضور مدیرعامل و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج هلدینگ تاسیکو | تاسیکو

اجلاسیه ملی اندیشه ورزی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور با حضور مدیرعامل و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج هلدینگ تاسیکو

اجلاسیه ملی اندیشه ورزی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور در مجتمع فرهنگی ولیعصر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی تاسیکو،حمیدرضا الله بداشتی مسئول سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور، در جریان این مراسم عنوان کرد: برای جامعه کارگری دو نگاه وجود دارد، نگاه اسلامی و نگاه غربی. نگاه ما به امور کارگری، تقدسی و تکریمی است و آنگونه که رهبری فرمودند ستون فقرات اقتصاد کارگران هستند و آن را مجاهدت معرفی می کنند.
گفتنی است، اجلاسیه ملی اندیشه ورزی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور هم اکنون با حضور نمایندگان مجلس، دولت، تشکل ها ، کارفرمایان ، مدیران کل و دستگاههای اجرایی در سالن شهید سلیمانی در حال برگزاری است و حضار به بیان دیدگاه و نقطهنظرات خود در رابطه با رفع موانع تولید میپردازند.
در این جلسه ابراهیم نصرالهی مدیرعامل و بهرام سلیمانی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج هلدینگ سلولزی به دعوت سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور حضور داشتند.